Úvodní prohlídka
Padl vám některý z bytů do oka? Sjednejte si úvodní prohlídku, kde vám makléř představí veškeré detaily.
1
Rezervační poplatek
Bude uhrazen po podpisu rezervační smlouvy. Výše rezervačního poplatku činí 50 000 Kč.
2
Záloha z kupní ceny
Záloha ve výši 15 % z kupní ceny po odečtení rezervačního poplatku bude uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
3
Klientské změny
Nacenění požadovaných klientských změn se počítá jako rozdíl mezi vybranými materiály, případnými dispozičními změnami a standardním provedením. Poplatek za zpracování klientských změn se hradí po podpisu dodatku k smlouvě o smlouvě budoucí kupní.
4
Doplatek kupní ceny
Doplatek ve výši 85 % z kupní ceny a doplatek za klientské změny bude uhrazen před podpisem kupní smlouvy a po vydání kolaudačního souhlasu.
5